Monday, September 26, 2022
9 เดือน ปิดเว็บผิดกฎหมาย 4,735 ยูอาร์แอล “เว็บพนันออนไลน์” อยู่อันดับต้น

9 เดือน ปิดเว็บผิดกฎหมาย 4,735 ยูอาร์แอล “เว็บพนันออนไลน์” อยู่อันดับต้น

สืบเนื่องจากปัจจุบันเว็บไซต์ต่างๆ สามารถเปิดใช้บริการกันอย่างง่ายดาย ขณะเดียวกันก็มีการนำมาใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย เช่น "เว็บพนันออนไลน์" ซึ่งรัฐบาลเร่งรัดให้มีการออกกฎหมาย ที่จะสามารถดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิดให้ครอบคลุมมากขึ้น โดยเฉพาะการเอาผิดกับผู้เกี่ยวข้องกับบัญชีม้า ที่มิจฉาชีพใช้เป็นช่องทางในการปกปิดตัวตน และทำให้เหยื่อหลายรายรับผิดแทน ซึ่งก่อนหน้านี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 เพื่อยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในประเทศไทย ให้สอดคล้องมาตรฐานสากล ที่เป็นการเข้าไปสนับสนุน เพื่อให้มีบัญชีม้านั้นเป็นความผิดตามกฎหมาย และการโฆษณาซื้อขายบัญชีด้วย ...

ตาของชาย 16 ปี ที่ถูกอุ้ม ร้องกองปราบ เชื่อหลานถูกหลอกทำ “เว็บพนันออนไลน์” – คมชัดลึก

ตาของชาย 16 ปี ที่ถูกอุ้ม ร้องกองปราบ เชื่อหลานถูกหลอกทำ “เว็บพนันออนไลน์” – คมชัดลึก

ตาของชาย 16 ปี ที่ถูกอุ้ม ร้องกองปราบ เชื่อหลานถูกหลอกทำ “เว็บพนันออนไลน์”  คมชัดลึก Source link

หญิงติดพนันออนไลน์ ผูกคอดับ สามีเชื่อเครียด หลังถูกสูบหมด 'ครึ่งล้าน' เกลี้ยงบัญชี – มติชน

หญิงติดพนันออนไลน์ ผูกคอดับ สามีเชื่อเครียด หลังถูกสูบหมด 'ครึ่งล้าน' เกลี้ยงบัญชี – มติชน

หญิงติดพนันออนไลน์ ผูกคอดับ สามีเชื่อเครียด หลังถูกสูบหมด 'ครึ่งล้าน' เกลี้ยงบัญชี  มติชน Source link

Page 1 of 2 1 2